CZ DE EN

200 let rosteme
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016
200. rok oslavte s námi
1816 – 2016
200 let práce pro lidi
1816 – 2016
200 let rosteme
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016

SlévárnaSlévárna OJS

OJS nabízí dodávku tlakově litých odlitků z Al slitin. Základní nabídku tvoří 8 slitin.

Ve 30. letech dvacátého století byly instalovány pro tuto technologii první tlakové licí stroje jako jedny z prvních v Evropě. Nyní je slévárna ve třech provozech vybavena 29 licími stroji s uzavírací silou od 2,5 do 10,5 MN (11 x Bühler + 11 x Toshiba, 6 x RTS Rakovník), z nichž 28 je koncipováno jako plně robotizované pracoviště a jejich součástí jsou i ostřihovací lisy. Tímto vybavením je slévárna předurčena pro větší série hliníkových výrobků, zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Tato pracoviště jsou kromě vlastních licích strojů a robotů ABB standardně vybavena dalšími periferiemi, mezi které patří zařízení pro ošetřování dělící roviny forem, temperační zařízení, mixér postřikových kapalin, jednoúčelové stroje a již zmiňovaný ostřihovací lis.

Náplní slévárny je též následná povrchová úprava odlitků:

  1. Omílání – zařízení RÖSLER je povrchové opracování odlitků ve vibrační vaně, nebo v bubnech s průběžnou suškou a uzavřenými okruhy čistící kapaliny.
  2. Tryskání – zařízení je též povrchové opracování odlitků kynetickou energií ocelové drtě v dvoukomorovém (DISA), nebo průběžném tryskacím zařízení RÖSLER.

TavírnaTavírna

Tavírna je součástí slévárny. Úkolem zdejších pracovníků je především zajistit základní vstupní surovinu pro slévárnu, tedy taveninu. V Kovolise Hedvikov nyní pracujeme s osmi různými slitinami. Pro každou z nich je stanoveno přesné rozpětí jednotlivých prvků, které je nutné dodržet.

Vlastní tavení probíhá v nejmodernějších tavicích pecích. Celý proces podrobně monitorujeme a optimalizujeme tak, abychom dosáhli požadované kvality.

© 2011-2015 Kovolis Hedvikov a.s., Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz