CZ DE EN

200 let rosteme
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016
200. rok oslavte s námi
1816 – 2016
200 let práce pro lidi
1816 – 2016
200 let rosteme
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016

Pracovníci útvaru zabezpečení – údržby - zajišťují všestrannou podporu výrobním i nevýrobním útvarům. Zajišťují operativní i plánovanou údržbu strojů a veškerého zařízení ve společnosti. Nemalou náplní je také tak zvaný „facility management“, to znamená starost o budovy, úpravny vody, kompresorovny, trafostanice, kotelny, čistírnu odpadních vod a samozřejmě s tím související veškeré revize a prohlídky stanovené platnou legislativou.

Dále se pracovníci útvaru zabezpečení nemalou měrou podílí na přípravě nových investičních celků jak do výrobního zařízení, tak do technologického zázemí.

Útvar zabezpečení vytváří zázemí pro plynulý chod celé společnosti, a hlavně pro nepřetržité plnění náročných požadavků našich zákazníků.

© 2011-2015 Kovolis Hedvikov a.s., Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz