CZ DE EN

200 let rosteme
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016
200. rok oslavte s námi
1816 – 2016
200 let práce pro lidi
1816 – 2016
200 let rosteme
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016

V termínu od 8. do 21. srpna byla zastavena výroba z důvodu technologické odstávky, kdy bylo plánováno provedení nezbytných činností a oprav výrobního a technologického zařízení pro bezchybný běh v následujícím období.

 

 

 

Hlavním úkolem odstávky byla plánovaná údržba a následné opravy robotizovaných licích pracovišť Bühler, Toshiba a RTL, včetně periférií na všech halách OJS. Nejvíce hektické období bylo začátkem odstávky, kdy nastupují smluvní servisní firmy, a bylo nutné dokonalé sladění jednotlivých činností, aby si vzájemně nepřekážely a nezdržovaly se. Vystřídalo se zde mnoho firem, např. Bühler, ABB, HYDAC, SPaZ, V+Š Elektro, SOSTAF a další. Nemalým úkolem byla kontrola, revize a údržba veškerého energetického zařízení, trafostanice, rozvodny, chladící věže, kompresorovny a úpravny pitné a technologické vody, včetně regenerace vrtů.

Velkou renovaci prodělalo licí pracoviště Bühler 105 C2, kde probíhala oprava uzávěru mobilním frézovacím zařízením a byl zde integrován zcela nový ostřihovací lis od fy Tecnopres, kvůli kterému muselo být pracoviště z poloviny demontováno. Nemalou výzvou pro útvar údržby bylo posunutí průběžného tryskače Rösler na hale OJS III, kde muselo být uvolněno místo pro nový tušírovací lis Reis.

Na některých provozech, kde nemohla být odstávka z důvodu výroby a hlavně plnění požadavků zákazníků, je standardní údržba plánována průběžně za provozu.

Proběhly také stavební opravy vnějších i vnitřních komunikací v areálu a přípravy základů pro nový tušírovací lis pro výrobu forem. Na konci odstávky byl proveden velký úklid jak samotných licích pracovišť, tak okolních prostorů i celého areálu.

Co říci na závěr, nezbývá než poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu odstávky a hlavně při následném rozjezdu výroby do plného provozu.

 

© 2011-2015 Kovolis Hedvikov a.s., Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz