CZ DE EN

200 let rosteme
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016
200. rok oslavte s námi
1816 – 2016
200 let práce pro lidi
1816 – 2016
200 let rosteme
1816 – 2016
Co rok, to zkušenost
1816 – 2016
Z železáren pod kapotu
1816 – 2016
Rosteme spolu s vámi
1816 – 2016
200 let živá firma
1816 – 2016
ilustrační foto

Výrazně lepších výsledků dosahují zaměstnanci po skončení školení financovaných ze zdrojů Evropské unie. Více než tři sta zaměstnanců firmy se v průběhu několika měsíců zúčastnilo jazykových kurzů a odborného školení. Ověřovali si své znalosti nabyté ve dvou projektech.

V prvním projektu „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II.“, od března do září 2014, úspěšně dokončilo 97 zaměstnanců. V druhé fázi od února do července 2015, prošlo školením dalších 109 pracovníků. Další projekt skončil také nedávno - nesl název POVEZ (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců). Šlo o odborné vzdělávání osmdesáti konstruktérů, technologů, mistrů a kontrolorů, které proběhlo v srpnu a září 2015. Součástí obou projektů byla i jazyková výuka, kterou absolvovalo celkem 55 zaměstnanců.

Záměrem bylo vytvořit stabilní a výkonný tým spolupracovníků na všech úrovních, kteří budou cítit sounáležitost a osobní zodpovědnost ke společnosti i ke svému kvalitnímu výkonu tak, aby firma lépe zvládla velký nárůst výroby. Pracovníci, zařazení do vzdělávání, byli proškoleni v teorii i praxi na určených pracovištích pod dohledem instruktora odborné výchovy. Očekávání se naplnilo, protože vzdělávání přispělo ke zlepšení znalostí a tím i ke kvalitě odvedené práce.

Majitelé se vzhledem k vynikajícím výsledkům závěrečných testů a zlepšení jejich pracovních výkonů rozhodli zaměstnance finančně ohodnotit a některé z nich připravují na nové pracovní pozice. Na základě úspěšnosti školení se rozhodli i nadále v nich pokračovat.

Děkujeme všem za aktivní organizaci a zabezpečení školení a našim zaměstnancům za svědomitý přístup.

Renáta Brumerčíková

 

2015 10 16 logo esf

© 2011-2015 Kovolis Hedvikov a.s., Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz